مصرفی

این دسته بندی در فروشگاه اینترنتی نیلاکا شامل اقلام پر کاربردی از جمله لنت ها ، تسمه ها، روغن ها و فیلترها می باشند که در دوره های مشخصی می بایست تعویض گردند